AntivirusTopp10

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Innholdsansvar

Innholdet på nettsidene våre er skrevet med stor forsiktighet. Vi kan likevel ikke garantere innholdets nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for at eget innhold på dette nettstedet tilbys i henhold til generelle lover. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller undersøke omstendigheter som indikerer ulovlige aktiviteter. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruk av informasjon under generelle lover er upåvirket av dette. Ansvaret i denne henseende er imidlertid kun mulig fra det øyeblikket vi har blitt gjort kjent med en spesifikk krenkelse. Ved varsel om brudd fjernes innholdet umiddelbart.

Ansvar for eksterne lenker

Tilbudene våre inneholder lenker til eksterne, tredjeparts nettsider, og vi har ingen innflytelse på innholdet på disse sidene. Derfor kan vi ikke påta oss ansvar for dette eksterne innholdet. Innholdet på nettsidene vi lenker til er alltid ansvaret til den respektive leverandøren av nettstedet. Nettstedene ble sjekket for å avdekke mulige juridiske brudd da lenken ble opprettet, og det ble ikke avdekket ulovlig innhold på det tidspunktet. En permanent innholdskontroll av nettsidene vi lenker til er imidlertid ikke rimelig, uten konkrete bevis på lovbrudd. Ved varsel om brudd fjerner vi slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verker på disse sidene er skapt av nettstedets operatører, og er underlagt englands lov om opphavsrett. Kopiering, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor rettighetene til opphavsrett krever skriftlig samtykke fra de aktuelle forfatterne. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun for privat, ikke-kommersiell bruk. Når innhold på dette nettstedet ikke ble skapt av operatøren, gjelder opphavsretter til tredjeparter. Innhold tilhørende tredjeparter er merket som sådan. Hvis du kjenner til brudd på opphavsretten ber vi om at du varsler oss. Ved varsel om brudd fjerner vi innholdet umiddelbart.