AntivirusTopp10

Bruksvilkår

Vi gir brukere tilgang til denne nettsiden under forutsetning av at de godtar alle vilkår og betingelser (samlet kalt "vilkår"), uten begrensninger.

Bruksvilkår

Antivirustopp10.com tilbyr brukere informasjon og verktøy som gjør det enklere å forstå ulike programvareprodukter. Nettsidene til Antivirustopp10.com mobilapper, programvare, API-er, datatjeneste og alt innhold (samlet kalt "nettstedet") er opphavsrettsbeskyttede verk tilhørende Antivirustopp10.com Vi tilbyr brukertilgang til dette nettstedet under forutsetning av at de godtar alle vilkår og betingelser (samlet kalt "vilkår"), uten begrensninger.

Samtykke i vilkårene

Ved å bruke denne nettsiden godtar du å være bundet av vilkårene og alle gjeldende lover, og du er dessuten ansvarlig for å overholde gjeldende, lokale lover. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett- og varemerkelover.

Brukerlisens

Innholdet på nettsiden til Antivirustopp10.com er for kun for personlig, individuell bruk, og skal ikke brukes til kommersielle eller eksterne formål. Under denne begrensede brukslisensen, kan ikke brukere endre eller kopiere materialet, bruke det i kommersielle eller offentlige formål (kommersielt eller ikke-kommersielt), forsøke å dekompilere eller drive omvendt utvikling av programvaren eller tjenestene på nettsidene til Antivirustopp10.com for å kopiere opphavsrettsbeskyttet innhold eller annet innhold, for å overføre innhold til en annen person eller til en annen server. Lisensen avsluttes automatisk hvis brukeren bryter noen av disse begrensningene, og den kan når som helst bli inndratt og avsluttet av Antivirustopp10.com. Når brukere er ferdig med å se på materialet, eller når denne lisensen opphører, må brukere ødelegge eventuelt nedlastet innhold, enten i elektronisk eller trykt form.

Ansvarsfraskrivelse

Materialet på nettsiden til Antivirustopp10.com tilbys som vist. Antivirustopp10.com gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og frasier seg herved alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, eventuelle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, rettighetsoverholdelse, immaterielle rettigheter og annet. Antivirustopp10.com gir dessuten ingen garantier for nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av innholdet på eller i tilknytning til nettstedet eller nettsteder det lenkes til.

Innholdet på nettstedet, som for eksempel tekst, grafikk, bilder og informasjon som leveres av lisensgiverne til Antivirustopp10.com og annet innhold som er tilgjengelig på nettstedet til Antivirustopp10.com, inkludert enhver tjeneste ("innhold") er kun til informasjonsformål. Brukere bør lese nøye gjennom all informasjon som gis av produktleverandørene, enten på nettet eller på selve produktetiketten eller -pakken. Selv om vi gjør vårt ytterste for å oppdatere informasjonen på nettsiden, gir vi ingen garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at innholdet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Antivirustopp10.com er en reklamebasert nettside med sammenligninger og anmeldelser. For å kunne tilby nettstedet til alle uten kostnad, bruker vi lenker som gjør det mulig for oss å få en provisjon fra antiviruspartnerne våre. Rekkefølgen og rangeringen av antiviruspartnerne våre i sammenligningstabellen kan være påvirket av kommersielle faktorer, samt popularitet, konverterings- og ytelsesdata. Vurderingene, rekkefølgen og rangeringen kan endres fra tid til annen.

Ansvaret vårt for tap eller skade

Bruk av dette nettstedet og tjenester skjer på brukerens egen risiko. Antivirustopp10.com eller deres leverandører kan på ingen måte bli holdt ansvarlig for skade (inkludert tap eller tap av data eller virksomhetsavbrudd). Vi er ikke på noen måte ansvarlige for skader som oppstår som følge av bruk av nettstedene våre, selv om Antivirustopp10.com eller en autorisert representant fra Antivirustopp10.com har blitt informert, muntlig eller skriftlig, om muligheten for slike skader.

Kompensasjon

Brukere godtar å holde oss skadesløse og forsvare og ekskludere oss fra alle tap, utgifter, skader og kostander, inkludert rimelige advokatkostnader som skyldes brudd på disse bruksvilkårene og/eller brukerens bruk av nettstedet, og holde oss skadesløse.

Revisjoner/feil

Nettstedet til Antivirustopp10.com kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Antivirustopp10.com påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av materialet på nettstedet. Antivirustopp10.com kan gjøre endringer i innholdet på nettstedet, når som helst og uten forhåndsvarsel. Antivirustopp10.com garanterer imidlertid ikke at innholdet blir oppdatert jevnlig.

Lenker til tredjepartstilbydere

Antivirustopp10.com har ikke testet alle nettsteder det lenkes til på denne nettsiden, og tar ikke ansvar for innholdet på slike tilknyttede nettsteder. Inkluderingen av en lenke betyr ikke at Antivirustopp10.com godkjenner nettstedet. Bruk av en slik lenket nettside skjer på brukerens egen risiko.

Endringer i disse vilkårene

Antivirustopp10.com kan når som helst og uten varsel revidere disse brukervilkårene. Ved å bruke nettstedet, godtar brukere å være bundet av den nyeste versjonen av disse bruksvilkårene.

Gjeldende lov

Eventuelle krav med hensyn til nettstedet til Antivirustopp10.com er underlagt lovene i England, uavhengig av lovkonflikter i brukerens hjemland. Med mindre annet er angitt her, skal alle tvister som oppstår direkte eller indirekte fra eller i tilknytning til bruksvilkårene eller nettstedet løses utelukkende i domstolene i England. Brukere gir herved ugjenkallelig samtykke til denne jurisdiksjonen og den eksklusive jurisdiksjonen til en slik domstol ved tvist.

Spørsmål

Ved spørsmål angående disse bruksvilkårene, kan du sende en e-post til hello (at) antivirustopp10.com